ΑΝΤΙΤΟΡΠΙΛΙΚΑ / DESTROYERS

ΑΡΜΑΤΑΓΩΓΑ / LANDING SHIPS

ΦΡΕΓΑΤΕΣ / FRIGATES

ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΑ / HELICOPTERS

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΣΤΟΛΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ / FLEET COMMAND

ΚΑΝΟΝΙΟΦΟΡΟΙ / GUNBOATS

ΝΑΡΚΑΛΙΕΥΤΙΚΑ / MINE SWEEPERS

ΣΗΜΑΙΕΣ / FLAGS

TAXEA / PATROL VESSELS

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΩΣ / SUPPORT